email
 • ostale 01
 • ostale 02
 • ostale 05
 • ostale 06
 • ostale 07
 • ostale 08

 

SMRČAK – MORCHELLA COMICA

Šešir joj je visok 5-20 cm, Mladji primerci su izduženi, a prema vrhu sve uži. Meso je bele boje blagog ukusa i prijatnog mirisa. Javlja se od marta do juna. Može se pronaći pored topola, jasena, duž puteva i obala reka. Smrčak je prvora- zredna jestiva pečurka tek nakon termičke obrade ili sušenja.

Pakovanje:

 • sveža, drveni holandezi do 3kg
 • suve kartonske kutije do 5 kg


KJODINI – ARMILLARIA MELLEA

Raste na drvetu lišćara, povre- meno i na četinaru u velikim gro- zdovima ispupčena. Javlja se u je- sen posle kiše. Može biti suva, ili lepljiva boje meda.

Pakovanje:

 • sveže drvene gajbe 3 kg

CRNA TRUBA – CRATERELLUS CORNUCOPOIOIDES

Mrka trubača. Cela pečurka je visine 5-12 cm. U obliku je roga ili trube pa joj otuda i naziv. U svim slučajevima je šuplja do dna i boja joj je crno-smedja. Meso je tanko i vlaknasto, prijatnog ukusa i miri- sa. Konzumira se sa rižotom i pa- stama. Raste u mešovitim šuma- ma na vlažnom zemljištu u perio- du od jula do decembra. Koristi se uglavnom sušena kao dodatak jelima.

Pakovanje:

 • sveža drvene gajbice – 3kg
 • suva, kartonske kutije – 5-7kg

 

RUJNICA –
LACTARIUS DELICIOSUS

Šešir kod mladih pečuraka je okr- uglast, a na sredini udubljen. Meso je crvenkasto-žuto kao šargarepa. Veoma je ukusna. Raste od leta do novembra u svim šumama i grmlju četinara.

Pakovanje:

 • sveže drvene gajbe – 3 kg
 • salamura – plastična burad – 150 kg

Ova pečurka je veoma cenjena u kulinarstvu. Ako se sama sprema za jelo suviše je aromatična, pa je najbolje spremati sa drugim peču- rkama.

JAJČARA – AMANITA CEASAREA

Sasvim mlada jajčara raste u belom omotaču sličnom jajetu. Tokom rasa omotač se rasprsne i pojavljuje se šešir pečurke jarko crvene boje. Veoma je ukusna i spada u red kvalitetnih pečuraka. Raste od kraja juna do oktobra u hrastovim i kestenovim šumama, na pašnjacima i livadama.

Pakovanje:

 • sveži drveni kolondezi do 3kg.
 • zamrznute kartonske kutije do 5 kg.