email
 • orah07
 • orah06
 • orah01
 • orah02
 • orah03
 • orah04
 • orah10
 • orah11
 • orah12
 • orah13
 • orah08
 • orah09

 

Orah (lat. Juglans) je rod bi-ljaka iz porodice Juglandaceae. Naziv orah upotrebljava se za najuzgajaniju vrstu ovog roda "domaći orah". Plodovi oraha su jestivi. Sadrže puno ulja i jedu se sirovi ili kuvani. Tako-đe su izvrstan izvor masnih kiselina omega-3, pa se poka-zalo da snižavaju nivo holeste-rola u krvi.

Orah pakujemo u zavisnosti od tipa isporuke.

Kada se utovara orah u ljusci - pakujemo ga u NEC vreće od 10kg u kalibra-tima 28-30,30-32,32-34 i 34+. 

Kada pakujemo jezgro oraha selektujemo ga u tri klase, i to:

 • polovine
 • četvrtine
 • komadi

Jezgro orha se pakuje u karto-nske kutije od 10kg/neto.