email
  • o nama00
  • o nama03
  • o nama05
  • o nama06

 

Kompanija Fungo Trade je smeštena u jugoisto-čnoj Sbiji, u srcu šumovitog i brdovitog Balkana.

Već dvadeset godina izvozimo plodove ubrane rukom u najdubljim šumama Srbije, Make-donije, Kosova, Crne Gore...

Specijalnost firme su sveže pečurke, kao što su vrganj, lisičara, crna truba, jajčara..., a pored njih izvozimo i borovnicu, kleku, kesten, orah...

Na evropskom tržištu organske hrane zauzima-mo značajno mesto, a u našem regionu smo jed-ni od vodećih.

 

Naš moto je 100% organik. To dokazujemo broj-nim sertifikatima kontrole kvaliteta.

Poštujući sve organske regulative, stroge etičke principe i rigorozne standarde kvaliteta stekli smo ogromno poverenje klijenata, dugogodišnju saradnju i stalno širenje tržišta.

Naša vizija je da, koliko možemo, utičemo na ni-vo ekološke svesti ljudi radi čuvanja prirode ko-ja nam omogućava potpuno organsku ishranu koja je najbitniji faktor našeg zdravlja, kao i ši-renje tržišta za plasiranje naših proizvoda.

 

hasap